Bell Schedules » 6th Grade

6th Grade

6th Grade *Minimum Days: 8:20 AM - 11:45 AM, break same as regular days
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 Instruction 8:20 AM 9:40 AM 80 min
Block 2 Instruction 9:40 AM 10:25 AM 45 min
Break 10:25 AM 10:35 AM 10 min
Block 3 Instruction 10:35 AM 11:10 AM 35 min
Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Block 4 Instruction 11:50 AM 12:40 PM 50 min
Block 5 Instruction 12:40 PM 1:30 PM 50 min
Block 6 Instruction 1:30 PM 2:20 PM 50 min