Bell Schedules » 6th Grade

6th Grade

6th Grade *Minimum Days: 8:20 AM - 11:45 AM, break same as regular days
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:20 AM 10:20 AM 120 min
Break 10:20 AM 10:30 AM 10 min
Instruction 10:30 AM 11:55 AM 85 min
Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Instruction 12:35 PM 2:20 PM 105 min